اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعيه نمايشگاه بين المللي کتاب تهران

برگزاري سي ودومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران  

                                                        

سي و دومين  نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از تاريخ 4لغايت 14ارديبهشت 1398در محل مصلي امام خميني (ره) برگزار مي شود.براي دسترسي به آخرين اخبار نمايشگاه ، ليست كتابها و درخواست منابع مي توانيد به لينكهاي زير مراجعه كنيد.

نمايشگاه بين المللي کتاب تهران

ليست ناشران و كارگزاران

فرم الكترونيكي پيشنها خريد كتاب

سامانه ثبت نام بن كتاب دانشجويي

ارائه نظرات و پيشنهادات شما، كتابخانه مركزي را در تأمين منابع مناسب ياري خواهد كرد

منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم.

Email:centlib@medilam.ac.ir

نظر
لینک مطلب :