اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري جلسه پايش برنامه عملياتي کتابخانه هاي دانشگاه

روز سه شنبه 18 تيرماه 98 جلسه اي با حضور سرپرست کتابخانه مرکزي و مسئولين کتابخانه هاي تابعه به منظور هم انديشي درباره روند پايش برنامه عملياتي کتابخانه هاي دانشگاه در محل کتابخانه مرکزي برگزار گرديد. در اين جلسه کارشناسان مشکلات و راهکارهاي لازم جهت انجام هرچه بهتر پايش برنامه عملياتي ارائه دادند.

نظر
لینک مطلب :