اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آشنايي با سامانه نوپا

کارگاه آشنايي با سامانه نوپا با تاکيد و تمرکز بر سامانه منبع ياب در تاريخ 25/10/98 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد.

نظر
لینک مطلب :