اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirect

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirectبا تدريس خانم شکيبا درتاريخ 98/11/16 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

نظر
لینک مطلب :