اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه آموزش بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي

کارگاه آموزش منابع کتابخانه ديجيتال پزشکي و سامانه منبع ياب، پورتال، زيرپورتال، نحوه عضويت و.... با حضور کتابداران دانشکده ها و بيمارستان ها ي تابعه  در تاريخ 1398/06/026 در محل کتابخانه مرکزي برگزار شد.

نظر
لینک مطلب :