اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري کارگاه معرفي بانکهاي اطلاعاتي و کتابخانه ديجيتال و روش جستجو در آنها

کارگاه معرفي بانکهاي اطلاعاتي و کتابخانه ديجيتال و روش جستجو در آنها ، براي اعضاي محترم هيات علمي در تاريخ 97/3/6 توسط کتابخانه مرکزي برگزار گرديد. 

نظر
لینک مطلب :