اخبار اخبار

«بازگشت

تبريک روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني توسط سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

دکتر امين ميرزايي سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني را به پرسنل اين واحد تبريک گفتند و از زحمات آنان تشکر نمودند. 

نظر
لینک مطلب :