اخبار اخبار

«بازگشت

تقدير از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي و با حضور معاون تحقيقات و فن آوري، رييس دانشکده دندانپزشکي، معاون پژوهش دانشکده پزشکي و ساير مسئولين از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام تقدير شد.در اين مراسم دکتر کلوندي در سخناني کوتاه به فعاليتها و دستاوردهاي معاونت تحقيقات اشاره کرد و از افتتاح ساختمان کتابخانه دانشگاه در سال 1399 خبر داد. اجراي موسيقي توسط دانشجويان دانشگاه از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود. 

نظر
لینک مطلب :