اخبار اخبار

«بازگشت

جلسه هم انديشي شيوه نامه اجرايي کتابدار باليني

روز يکشنبه مورخ 98/2/15 جلسه اي به منظور هم انديشي درباره شيوه نامه ي اجرايي کتابدار باليني در دانشگاه علوم پزشکي ايلام، در محل کتابخانه مرکزي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه سرپرست کتابخانه مرکزي جناب آقاي دکتر ميرزايي به همراه جمعي از کتابداران به بحث و تبادل نظر درباره راههاي اجرايي کردن کتابدار باليني در بيمارستانهاي شهرستان ايلام پرداختند.

نظر
لینک مطلب :