اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي به سامانه نوپا (نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشکي ايران)

به اطلاع کاربران و پژوهشگران محترم مي رساند دسترسي به سامانه نوپا (نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشکي ايران ) از طريق لينک زير امکان پذير مي باشد.

سامانه نوپا

نظر
لینک مطلب :