اخبار اخبار

«بازگشت

شماره اول گاهنامه مونس منتشر شد

گاهنامه مونس، نشريه تخصصي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکي ايلام با هدف اطلاع رساني فعاليت هاي کتابخانه ها و مراکز مديريت اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي منتشر شد.

اطلاع رساني در دنياي امروز و ارتباط با مخاطبان از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. در همين راستا اولين شماره گاهنامه مونس با تشريح اقدامات معاونت تحقيقات و فناوري، رتبه بندي H-Indexدانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايلام، معرفي دکتر محمد حسين بدخش به عنوان يکي از مفاخر استان ايلام منتشر شد.

نظر
لینک مطلب :