اخبار اخبار

«بازگشت

مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي دانشگاه با حضور دکتر کلوندي معاون تحقيقات و فناوري، دکتر کفاشيان مدير پژوهش و کارشناسان کتابخانه مرکزي در سالن کنفرانس معاونت تحقيقات برگزار گرديد.

در اين مراسم مسئولان مذکور از زحمات سرپرست سابق آقاي دکتر امين ميرزايي تقدير و آقاي دکتر استاک بعنوان سرپرست جديد کتابخانه مرکزي انتخاب و براي وي آرزوي موفقيت نمودند.

نظر
لینک مطلب :