اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه آموزشي جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي باليني up To date , Clinical key

 کارگاه آموزشي جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي باليني Up To dat , Clinical Key دوشنبه مورخ 1398/06/04 براي دانشجويان رشته پزشکي در محل سايت انفوراتيک بيمارستان شهيد مصطفي خميني ساعت 12 تا 14 بر گزار گرديد. 

نظر
لینک مطلب :