اخبار اخبار

«بازگشت

استقبال دانشجويان از گزينه "پرسش از کتابدار" پرتال کتابخانه

با توجه به استقبال دانشجويان از گزينه "پرسش از کتابدار" در پرتال کتابخانه جهت مطرح کردن سوالاتشان از کارشناسان کتابخانه مرکزي، به استحضار ميرساند جهت جوابدهي مناسب به سوال کنندگان ، لازم است دانشجويان از ايميل معتبر استفاده نمايند

لينک پرسش از کتابدار بر روي پرتال کتابخانه قرار گرفته و کاربران ميتوانند سوالات خود از کتابخانه را از طريق اين لينک مطرح نمايند. 

نظر
لینک مطلب :