اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاري نمايشگاه کتاب در کتابخانه مرکزي

نمايشگاه کتاب تخصصي در رشته هاي پزشکي، پيراپزشکي، دندانپزشکي، پرستاري و مامايي از تاريخ 14 مهرماه لغايت 18 مهرماه در سالن ورودي کتابخانه مرکزي داير مي باشد. 

نظر
لینک مطلب :