اخبار اخبار

«بازگشت

بازديد معاونت تحقيقات و فناوري و مدير پژوهش از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد در روز کتابدار

دکتر کلوندي معاونت تحقيقات و فناوري و دکتر کفاشيان مدير پژوهش در روز چهارشنبه به مناسبت روز کتابدار و شروع هفته کتاب و کتابخواني از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه بازديد کردند و با تقديم شاخه هاي گل به پرسنل اين واحد اين روز را به آنان تبريک گفتند.

نظر
لینک مطلب :