اخبار اخبار

برگزاري کارگاه آشنايي با سامانه نوپا

کارگاه آشنايي با سامانه نوپا با تاکيد و تمرکز بر سامانه منبع ياب در تاريخ 25/10/98 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد.

برگزاري سومين جلسه کميته ترجمان دانش

سومين جلسه کميته ترجمان پژوهش با حضور معاون تحقيقات و فناوري دکتر کلوندي، مدير اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي  دکتر استاک، معاون آموزش و تحصيلات تکميلي دکتر جليليان و دکتر امين ميرزايي و با حضور کارشناس نتايج طرحهاي تحقيقاتي برگزار شد. در اين جلسه طرحهاي تحقيقاتي مطرح شده با استانداردهاي پيام پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

برگزاري دومين جلسه کميته ترجمان پژوهش
دومين جلسه ترجمان پژوهش با حضور مدير محترم اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي جناب دکتر استاک ، مدير محترم مرکز مطالعات و توسعه جناب دکتر مظفري و جناب آقاي دکتر امين ميرزايي در تاريخ  16/9/98 در محل کتابخانه مرکزي برگزار گرديد.در اين جلسه عناوين طرح هاي تحقيقاتي مطرح شده، بررسي گرديد. 
تقدير از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي و با حضور معاون تحقيقات و فن آوري، رييس دانشکده دندانپزشکي، معاون پژوهش دانشکده پزشکي و ساير مسئولين از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام تقدير شد.در اين مراسم دکتر کلوندي در سخناني کوتاه به فعاليتها و دستاوردهاي معاونت تحقيقات اشاره کرد و از افتتاح ساختمان کتابخانه دانشگاه در سال 1399 خبر داد. اجراي موسيقي توسط دانشجويان دانشگاه از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود. 

انتصاب اعضاي کميته پيام پژوهش دانشگاه

به گزارش خبرنگار گاهنامه مونس، دکتر محسن جليليان- دکتر مصيب مظفري و دکتر امين ميرزايي با حکم دکتر غلام رضا کلوندي معاون تحقيقات و فن آوري اطلاعات به عضويت کميته پيام پژوهش منصوب شدند. لازم به ذکر است تشکيل اين کميته در راستاي سياستگذاري مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت گردآوري، انتشار و اشاعه نتايج حاصل از تحقيقات نظام سلامت در کشور ااست. هدف از راه اندازي اين سامانه توسط مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، انتشار سريع اخبار مستند و مبتني بر شواهد از پژوهش هاي سلامت کشور به روشي امن، صحيح و سريع، با دسته بندي هاي مناسب و براي ذينفعان و گروه هاي هدف مشخص است.

نمایش 10 - 6 از 119 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 24