اخبار اخبار

ميزان استفاده کاربران دانشگاه از پايگاه باليني (clinical key)

ميزان استفاده کاربران دانشگاه از پايگاه باليني Clinical Key

برگزاري کارگاه روشهاي جستجو در منابع الکترونيکي

کارگاه روشهاي جستجو در منابع الکترونيکي در تاريخ 15/9/1397 در دو نوبت صبح و ظهر 8تا 12و 14 تا 18 براي دانشجويان پزشکي برگزار گرديد.   

بازديد معاونت تحقيقات و فناوري و مدير پژوهش از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد در روز کتابدار

دکتر کلوندي معاونت تحقيقات و فناوري و دکتر کفاشيان مدير پژوهش در روز چهارشنبه به مناسبت روز کتابدار و شروع هفته کتاب و کتابخواني از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه بازديد کردند و با تقديم شاخه هاي گل به پرسنل اين واحد اين روز را به آنان تبريک گفتند.

تبريک روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني توسط سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

دکتر امين ميرزايي سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخواني را به پرسنل اين واحد تبريک گفتند و از زحمات آنان تشکر نمودند. 

جلسه مدير محترم پژوهش با کارشناسان پايش برنامه عملياتي کتابخانه مرکزي

در اين جلسه که در روز يکشنبه با حضور مدير پژوهش ، سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، جمعي از کارشناسان پايش و کارشناسان کتابخانه مرکزي برگزار گرديد، به بررسي و تحليل فعاليتهاي پايش برنامه عملياتي و چشم اندازها و مشکلات مربوطه پرداخته شد.

نمایش 10 - 6 از 101 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 21