اخبار اخبار

اصلاح رکوردها و اطلاعات پايان نامه ها در سامانه دانشگاهي

خانم الهام داوديان کارشناس کاربست نتايج تحقيقاتي اعلام کرد در جهت بهبود و پيشرفت اهداف پژوهشي محققان و پژوهشگران، اقدام به اصلاح فيلدهاي مختلف پايان نامه هاي اين مرکز در نرم افزار جامع کتابخانه نموده است.

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirect

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirectبا تدريس خانم شکيبا درتاريخ 98/11/16 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آموزشي Endnote

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با نرم افزار endnoteبا تدريس خانم داوديان درتاريخ 98/11/14 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه اسکوپوس

کارگاه آشنايي با پايگاه استنادي اسکوپوس در تاريخ 29/10/98 براي کارشناسان کتابخانه و کارشناسان پژوهش دانشگاه در سالن انفورماتيک معاونت آموزشي برگزار گرديد.

برگزاري کارگاه آشنايي با سامانه نوپا

کارگاه آشنايي با سامانه نوپا با تاکيد و تمرکز بر سامانه منبع ياب در تاريخ 25/10/98 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه برگزار شد.

نمایش 5 - 1 از 118 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 24